Jówko, E. (2019) „Kompetencje nauczyciela wspomagającego wyzwaniem edukacji inkluzyjnej”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 18(18(11)2018), s. 39–48. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1186 (Udostępniono: 17 lipiec 2024).