Pospiszyl, I. (2019) „Samowykluczenie jako zagrożenie dla inkluzji”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 18(18(11)2018), s. 29–37. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1185 (Udostępniono: 24 lipiec 2024).