Gaweł-Luty, E. (2019) „Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: «Środowiskowe wartości w planach życiowych uczniów klas wiejskich szkół ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie»”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 16(16(9), s. 351–355. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1182 (Udostępniono: 6 czerwiec 2023).