Bocian-Waszkiewicz, B. (2019) „Dobre praktyki edukacji inkluzyjnej – scenariusz zajęć promujących zdrowy styl życia, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 16(16(9), s. 331–342. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1174 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).