Jówko, E. (2019) „Uczeń zdolny w kulturze szkoły”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 16(16(9), s. 225–234. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1168 (Udostępniono: 17 lipiec 2024).