Zheleva, E. (2019) „Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 16(16(9), s. 97–108. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1157 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).