Gaweł-Luty, E. (2019) „Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 16(16(9), s. 61–76. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1154 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).