Koziej, Sławomir. 2023. „MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WSPIERANIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23) (wrzesień). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.01.