Gorczyca, Marlena. 2023. „AKCEPTACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARUNKACH EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23) (wrzesień). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.06.