Czyżewska, Zofia, i Izabela Anna Katner. 2023. „FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PO DIAGNOZIE”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23) (wrzesień). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.07.