Daniel Polihronov. 2023. „THE BULGARIAN LEGAL FRAMEWORK DETERMINING THE SPECIFICITY OF PEDAGOGICAL WORK”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23) (wrzesień). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.02.