Pospiszyl, Irena. 2023. „ORIENTACJA APERCEPCYJNA CZY ZADANIOWA – DLACZEGO POKOLENIE FACEBOOKA CZUJE SIĘ TAK WYALIENOWANE I BEZUŻYTECZNE”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23) (wrzesień). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.03.