Żuraw, Hanna. 2022. „EWOLUCJA POGLĄDÓW NAUCZYCIELEK NA TEMAT ZDALNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W DOBIE EPIDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE TEORII KRYZYSU”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 22(15) (grudzień). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.11.