Miałkowska-Kozaryna, Milena. 2022. „NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 22(15) (grudzień). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.10.