Gaweł-Luty, Elżbieta, i Renata Lemańczyk. 2022. „SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 22(15) (grudzień). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.05.