Zacharuk, Tamara. 2022. „«STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY». PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 22(15) (grudzień). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.01.