Majchrowska-Kielak, Anna. 2022. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 22(15) (grudzień). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.12.