Soszyńska, Kamila. 2021. „ROLA I ZNACZENIE NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W PROCESIE TERAPII UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 21 (14) (grudzień). https://doi.org/10.34739/sn.2021.21.04.