Zacharuk, Tamara. 2021. „Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using Evidence ‐ Based Teaching Strategies, Edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 11 (11(4):131-33. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2488.