Zgierun, Radosław. 2021. „START(ujemy) Z ECDL!”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):155-57. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2471.