Bocian-Waszkiewicz, Beata. 2021. „Scenariusz zajęć Profilaktyczno-Wychowawczych dotyczący kształtowania Poczucia własnej wartości (cz. 2)”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):143-47. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2469.