Juszczak, Justyna. 2021. „Teatr osób niepełnosprawnych Intelektualnie W kontekście Inkluzji społecznej: Studium Przypadku Na przykładzie Grupy Teatralnej «Rabarbar»”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):113-28. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2467.