Grzeszczuk, Halina. 2021. „Rola tłumacza języka Migowego ”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):129-39. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2465.