Dłutowska-Osik, Hanna. 2021. „Kształcenie Ustawiczne W Opinii Nauczycieli studiów Podyplomowych Jednej Z Warszawskich Uczelni”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):101-12. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2464.