Marciniak-Paprocka, Katarzyna. 2021. „Zmiany Wprowadzone W Organizacji I Udzielaniu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczniom Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Po 30 Kwietnia 2013 Roku”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):75-85. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2462.