Rolka, Daria. 2021. „Charakterystyka Edukacja osób niepełnosprawnych W Polsce – Wyniki Kontroli Przeprowadzonej Przez Najwyższą Izbę Kontroli”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):61-74. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2461.