Jówko, Ewa. 2021. „Klimat społeczny W Szkole Inkluzyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):43-59. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2460.