Pytka, Lesław. 2021. „O Karze, Tolerancji I dobroczynności W Pedagogice Resocjalizacyjnej ”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 13 (13(6):13-32. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2457.