Zbroszczyk, Dorota, i Marta Franaszczyk. 2021. „Scenariusz zajęć włączających”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):221-26. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2452.