Kiczko-Kamut, Paulina. 2021. „«Plastusiowa rączka» − Scenariusz zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych dotyczący Rozpoznawania I Nazywania części ciała”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):217-20. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451.