Bocian-Waszkiewicz, Beata. 2021. „Scenariusz zajęć Wychowawczych – Komunikacja Interpersonalna (cz. 1)”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):213-16. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2450.