Ulasiuk , Nadzeya. 2021. „Teaching Free Writing”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):185-90. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2446.