Antas-Jaszczuk, Alicja, i Sergiy Nikitin. 2021. „Zastosowanie Technologii W Procesie Rewalidacji osób Z Wadami słuchu”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):173-83. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2445.