Lisowska, Marzena. 2021. „Czy Powiedzieć Dziecku O Diagnozie zespołu Aspergera? – Studium Przypadku”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):163-72. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443.