Żuraw, Hanna. 2021. „Studenci niepełnosprawni Doby ponowoczesności W Polsce”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):69-90. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2435.