Bałandynowicz, Andrzej. 2021. „Wiedza I samoświadomość W Procesie Edukacji dotyczącej seksualności osób Z niepełnosprawnością”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 14 (14(7):13-68. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2434.