Nasiłowska, Ewa. 2021. „II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 15 (15(8):257-60. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2427.