Żuraw, Hanna. 2021. „O Nowy Humanizm W Edukacji”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 15 (15(8):65-84. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2411.