Zacharuk, Tamara. 2021. „Kształcenie studentów niepełnosprawnych W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym W Siedlcach”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 15 (15(8):13-23. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2401.