Jówko, Ewa, i Marta Filipowicz. 2021. „PROBLEM DIAGNOZOWANIA DEPRESJI U MATEK DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 20 (20(13):33-51. https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.04.