Gaweł-Luty, Elżbieta. 2019. „Kreowanie Postaw Tolerancji Jako Przyczynek Do Integracji osób niepełnosprawnych”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 19 (19(12):211-24. https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.17.