Babiarz, Mirosław, i Paweł Garbuzik. 2019. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych Na przykładzie działań W województwie świętokrzyskim”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 19 (19(12):115-27. https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.10.