Gaweł-Luty, Elżbieta. 2019. „Między Inkluzją a ekskluzją. Społeczna Przestrzeń seniorów”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 17 (17(10)2017):13-28. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1211.