Jówko, Ewa. 2019. „Kompetencje Nauczyciela wspomagającego Wyzwaniem Edukacji Inkluzyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 18 (18(11)2018):39-48. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1186.