Pospiszyl, Irena. 2019. „Samowykluczenie Jako zagrożenie Dla Inkluzji”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 18 (18(11)2018):29-37. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1185.