Gaweł-Luty, Elżbieta. 2019. „Recenzja Rozprawy Doktorskiej Mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: «Środowiskowe wartości W Planach życiowych uczniów Klas Wiejskich szkół Ponadgimnazjalnych Na Lubelszczyźnie»”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 16 (16(9):351-55. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1182.