Bocian-Waszkiewicz, Beata. 2019. „Dobre Praktyki Edukacji Inkluzyjnej – Scenariusz zajęć promujących Zdrowy Styl życia, Czyli Jak Dbać O Zdrowie Psychiczne”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 16 (16(9):331-42. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1174.