Jówko, Ewa. 2019. „Uczeń Zdolny W Kulturze szkoły”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 16 (16(9):225-34. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1168.