Zheleva, Elena. 2019. „Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły Personel Medyczny Do Pracy Z dziećmi I dorosłymi Ze Specjalnymi Potrzebami”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 16 (16(9):97-108. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1157.