Gaweł-Luty, Elżbieta. 2019. „Społeczne Postawy Wobec szkół Integracyjnych”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy 16 (16(9):61-76. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1154.